неділя, 11 жовтня 2015 р.

Повторюємо генетику

Завершується вивчення нами теми "Закономірності спадковості":
Тема 5. Закономірності спадковості (7 годин) 
Ми вивчили: Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Взаємодія генів.
Ви маєте:
називати:
- методи генетичних досліджень;
наводити приклади:
- взаємодії генів;
формулювати означення понять:
- "генотип", "фенотип", "домінантний стан ознаки", "рецесивний стан ознаки", "алельні гени", "гомозигота", "гетерозигота";
 характеризувати:
- закони Г. Менделя;
- основні положення хромосомної теорії спадковості;
- особливості успадкування при зчепленні генів;
порівнювати:
- гомозиготи і гетерозиготи;
 застосовувати знання законів генетики для:
- складання схем схрещування;
- розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування);
- для оцінки спадкових ознак у родині і планування родини.
Практична робота № 1. Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).

А тепер декільке цікавих відео для повторення і закріплення знань:


Хто хоче українською, дивіться тут http://www.ex.ua/881068

Немає коментарів:

Дописати коментар