неділя, 11 жовтня 2015 р.

Повторюємо генетику

Завершується вивчення нами теми "Закономірності спадковості":
Тема 5. Закономірності спадковості (7 годин) 
Ми вивчили: Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Взаємодія генів.
Ви маєте:
називати:
- методи генетичних досліджень;
наводити приклади:
- взаємодії генів;
формулювати означення понять:
- "генотип", "фенотип", "домінантний стан ознаки", "рецесивний стан ознаки", "алельні гени", "гомозигота", "гетерозигота";
 характеризувати:
- закони Г. Менделя;
- основні положення хромосомної теорії спадковості;
- особливості успадкування при зчепленні генів;

неділя, 4 жовтня 2015 р.

Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформацію. Систематична номенклатура. Фізичні властивості алканів

Алкани, насичені вуглеводні (рос. алканыангл. alkanesнім. Alkane) — насичені ациклічні вуглеводні, що мають загальну формулу CnH2n+2, їх також називають парафінами.
Ізомерія
Ізомерія – явище, при якому різні сполуки, що мають однаковий якісний і кількісний склад, відрізняються своїми властивостями. Ізомерія пояснюється різною будовою молекул таких сполук (ізомерів). Відомо два основні типи ізомерії: структурна і просторова (стереоізомерія). Молекули структурних ізомерів різняться порядком зв’язку атомів і молекул, тобто хімічною будовою. В молекулах стереоізомерів хімічна будова однакова, але атоми по-різному розміщені в просторі. В гомологічному ряду вуглеводнів структурна ізомерія можлива з C4H10 : н-бутан CH3CH2CH2CH3 та ізобутан (CH3)2СН-СН3. Із збільшенням кількості атомів карбону число ізомерів швидко зростає.