Біологія 8 клас

Орієнтовне календарно-тематичне планування з біології (8 клас)
70 год. – 2 год. на тиждень, із них – 4 год. резервних
Автор: О.НАГУРНА,
вчитель біології СЗОШ І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
№ уроку в темі
Дата проведення
Зміст навчального матеріалу
Д\З
Державні вимоги
щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів
8-А
8-Б
8-В
Вступ (4 год.)
1
Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини.
Учень/учениця:
називає:
- тканини, органи та фізіологічні системи організму людини;
- основні механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму;
- складові рефлекторної дуги та їх функції;
- відмінності між нервовою і гуморальної регуляцією фізіологічних функцій організму;
розпізнає:
- органи та системи органів людини;
- типи тканин організму людини;
характеризує:
- клітинну будову організму людини;
- тканини організму людини;
порівнює та зіставляє:
- органи і системи органів в організмі людини й інших організмах;
дотримується правил:
- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;
висловлює судження:
- про організм людини як біологічну систему
- щодо значення знань про людину для збереження її здоров’я.
2
Тканини.
Лабораторне дослідження: ознайомлення з препаратами тканин людини.
3
Органи. Фізіологічні системи. Регуляторні системи організму людини.
4
Значення знань про людину для збереження її здоров’я.
Демонстрування муляжів органів, мікропрепаратів тканин людини.
Тема 1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини (3 год.)
1
Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого.
Учень/учениця:
називає:
- компоненти їжі;
наводить приклади:
- вітамінів (водорозчинних і жиророзчинних);
характеризує:
- склад харчових продуктів;
- їжу як джерело енергії;
- обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини;
- харчові та енергетичні потреби людини;
пояснює:
- функціональне значення для організму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів,води і мінеральних речовин;
застосовує знання для:
- обґрунтування способів збереження вітамінів у продуктах харчування;
- аналізу харчового раціону;
- складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат організму;
висловлює судження:
- щодо значення збалансованого харчування.
2
Харчування та обмін речовин. Їжа та її компоненти.
Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів.
3
Харчові та енергетичні потреби людини.
Дослідницький практикум. Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла. Проект. Збалансоване харчування.
Тема 2. Травлення (5 год.)
1
Огляд будови травної системи.
Учень/учениця:
називає:
- органи травної системи;
- травні залози;
наводить приклади:
- ферментів;
характеризує:
- функції органів травлення;
- будову і функції зубів;
- процеси ковтання, травлення, всмоктування;
- регуляцію травлення;
пояснює:
- роль травних ферментів;
- роль печінки і підшлункової залози в травленні;
- значення зубів у травленні;
- значення мікрофлори кишечнику;
- негативний вплив на травлення алкогольних напоїв та тютюнокуріння;
спостерігає та описує:
- дію ферментів слини на крохмаль;
розпізнає (на малюнках, фотографіях. муляжах):
- органи травлення;
- елементи зовнішньої будови зубів;
застосовує знання для:
- профілактики захворювань зубів;
- профілактики захворювань органів травлення, харчових отруєнь;
висловлює судження:
- - щодо значення знань про функції та будову травної системи для збереження здоров’я.
2
Процес травлення. (ротова порожнина) Регуляція травлення. Лабораторні дослідження зовнішньої будови зубів (за муляжами, моделями)
3
Дослідницький практикум. Дія ферментів слини на крохмаль.
4
Процес травлення (шлунку та кишечнику). Регуляція травлення.
5
Харчові розлади та їх запобігання. Демонстрування моделей зубів; муляжів органів травлення.
Тема 3. Дихання (4 год.)
1
Значення дихання. Система органів дихання.
Учень/учениця:
називає:
- етапи дихання;
- органи дихання;
характеризує:
- будову і функції органів дихання;
- процес утворення голосу та звуків мови;
- процеси газообміну у легенях та тканинах;
- процеси вдиху та видиху;
- життєву ємність легень;
- нейрогуморальну регуляцію дихальних рухів;
пояснює:
- значення дихання;
- взаємозв’язок будови і функцій органів дихання;
- вплив навколишнього середовища на дихальну систему;
- негативний вплив куріння на органи дихання;
порівнює:
- різницю складу повітря, що вдихається і видихається;
- газообмін у легенях і тканинах;
розпізнає (на малюнках, фотографіях. муляжах):
- органи дихання;
застосовує знання для:
- профілактики захворювань органів дихання;
висловлює судження:
- щодо значення знань про функції та будову дихальної системи для збереження здоров’я..
2
Газообмін у легенях і тканинах.
3
Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів.
4
Профілактика захворювань дихальної системи.
Демонстрування
муляжів легень, моделі гортані; моделі, що пояснює вдих і видих; досліду з виявлення вуглекислого газу у повітрі, що видихається.
Тема 4. Транспорт речовин (7 год.)
1
Внутрішнє середовище організму. Лімфа.
Учень/учениця:
- склад внутрішнього середовища;
- склад і функції крові, лімфи;
- кровоносні судини;
- фактори, які впливають на роботу серцево-судинної системи;
характеризує:
- плазму крові;
- будову і функції еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів;
- зсідання крові як захисну реакцію організму;
- групи крові системи АВО, резус-фактор;
- особливості будови та властивості серцевого м’яза;
- будову і роботу серця;
- серцевий цикл;
- автоматію роботи серця;
- будову кровоносних судин;
- велике і мале кола кровообігу;
- рух крові по судинах;
- артеріальний тиск крові;
- лімфообіг;
пояснює:
- взаємозв’язок будови і функцій еритроцитів, кровоносних судин, серця;
- значення лімфи, тканинної рідини;
- роль внутрішнього середовища в життєдіяльності організму людини;
- правила надання першої допомоги при кровотечах;
порівнює:
- будову артерій, вен і капілярів;
розпізнає (на малюнках, фотографіях:
- клітини крові;
- органи кровообігу;
- елементи будови серця;
спостерігає та описує:
- мікроскопічну будову крові людини;
застосовує знання:
- для профілактики серцево-судинних хвороб;
- надання першої допомоги при кровотечах;
уміє:
- вимірювати пульс;
дотримується правил:
- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;
- виконання рисунків біологічних об’єктів;
висловлює судження
- щодо значення знань про функції та будову кровоносної системи для збереження здоров’я.
2
Кров, її склад та функції.(плазма формені елементи) Лабораторна робота:
Мікроскопічна будова крові людини.
3
Кров, її склад та функції. (еритроцити) Групи крові та переливання крові.
4
Кров, її склад та функції. (тромбоцити) Зсідання крові.
5
Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця.
Лабораторне дослідження: вимірювання частоти серцевих скорочень
6
Будова та функції кровоносних судин. Рух крові. Кровотечі.
7
Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.
Демонстрування
муляжів серця, кровоносних судин; вимірювання артеріального тиску. Дослідницький практикум Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня.
Тема 5. Виділення. Терморегуляція (4 год.)
1
Виділення - важливий етап обміну речовин.
Учень/учениця:
називає:
- органи виділення;
- органи та функції сечовидільної системи;
- структурно-функціональну одиницю нирок;
характеризує:
- будову і функції нирок;
- процес утворення сечі;
- регуляцію сечовиділення;
- роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну;
- чинники, що впливають на функції нирок;
- негативний вплив алкогольних напоїв на функції нирок;
- будову і функції шкіри;
- роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності;
- роль шкіри в регуляції температури тіла;
пояснює:
- біологічне значення виділення продуктів обміну речовин;
- причини теплового і сонячного удару;
встановлю взаємозв’язок
- між будовою і функціями шкіри;
розпізнає (на малюнках, фотографіях. муляжах):
- складові нефрону;
- складові шкіри;
- органи сечовидільної системи;
застосовує знання для:
- профілактики захворювань сечовидільної системи.
- профілактики захворювань шкіри;
- запобігання теплового і сонячного удару;
- надання першої допомоги у разі теплового і сонячного удару;
висловлює судження:
- про значення шкіри у пристосуванні організму до умов навколишнього середовища.
2
Будова і функції сечовидільної системи.
3
Захворювання нирок та їх профілактика.
4
Значення і будова шкіри. Терморегуляція.
Демонстрування моделей будови шкіри, нирки.
Проект. Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою.
Тема 6. Опора та рух (6 год.)
1
Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі.
Лабораторні дослідження мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканин.
Учень/учениця:
називає:
- частини опорно-рухової системи;
- відділи скелета;
- види кісток;
- типи з’єднання кісток;
- особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням;
- основні групи скелетних м’язів;
характеризує:
- функції опорно-рухової системи;
- тканини: кісткову, хрящову, посмуговану м’язову;
- ріст та вікові зміни складу кісток;
- будову відділів скелета, кісток, скелетних м’язів;
пояснює:
- значення фізичних вправ для правильного формування скелету та м’язів;
- вплив оточуючого середовища і способу життя на утворення і розвиток скелета;
порівнює:
- скелет людини і ссавців;
розпізнає (на малюнках, муляжах, фотографіях):
- види кісток, частини скелета, типи з’єднання кісток, групи скелетних м’язів;
застосовує знання для:
- попередження травм і захворювань опорно-рухової системи;
- надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи;
дотримується правил:
- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;
висловлює судження про
- роль рухової активності для збереження здоров’я.
2
Огляд будови скелета.
3
З’єднання кісток.
4
Функції і будова скелетних м’язів. Основні групи скелетних м’язів.
5
Робота м’язів. Втома м’язів. Лабораторні дослідження розвитку втоми при статичному і динамічному навантаженні; впливу ритму і навантаження на розвиток втоми.
6
Розвиток опорно-рухової системи людини з віком.
Демонстрування
скелета людини та ссавців; скелета кінцівок людини; кісток, різних з формою; хребців;
декальцинованої та випаленої кісток.
Проект (за вибором) Гіподинамія – ворог сучасної людини
Рухова активність - основа фізичного здоров’я
Тема 7. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система (7 год.)
1
Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.
Учень/учениця:
називає:
- компоненти центральної й периферичної нервової системи;
- частини рефлекторної дуги;
- функції спинного мозку;
- функції головного мозку та його відділів;
- функції соматичної нервової системи;
- функції вегетативної нервової системи (симпатичної та парасимпатичної);
- фактори, які порушують роботу нервової системи;
характеризує:
- будову нейрона;
- шлях нервового імпульсу по рефлекторній дузі;
- будову головного мозку;
- будову спинного мозку;
- нервову регуляцію рухової активності людини;
- роль кори головного мозку в регуляції довільних рухів людини;
- роль вегетативної нервової системи в роботі внутрішніх органів людини;
розпізнає (на малюнках, муляжах, моделях):
- елементи будови спинного мозку;
- відділи головного мозку;
застосовує знання для:
- профілактики нервових захворювань;
- дотримання режиму праці й відпочинку;
висловлює судження:
- щодо значення нервової системи для забезпечення взаємозв’язку між органами та узгодження функцій організму зі змінами довкілля.
2
Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.
3
Спинний мозок.
4
Головний мозок. Лабораторні дослідження Вивчення будови спинного та головного мозку людини (за муляжами, моделями,
пластинчастими препаратами).
5
Головний мозок. Функції головного мозку та його відділів;Функції соматичної нервової системи;
6
Вегетативна нервова система
7
Профілактика захворювань нервової системи.
Тема 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи (7 год.)
1
Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.
Учень/учениця:
називає:
- основні сенсорні системи;
- складові частини аналізатора;
характеризує:
- особливості будови і функції зорової, слухової сенсорних систем;
- сенсорні системи рівноваги, нюху, смаку, руху, дотику, температури, болю;
- процеси сприйняття: світла, кольору, простору, звуку, запаху, смаку, рівноваги тіла;
пояснює:
- роль сенсорних систем у забезпеченні зв’язку організму із зовнішнім середовищем.
встановлює взаємозв’язок:
- між будовою і функціями ока, вуха;
розпізнає (на малюнках, муляжах, моделях):
- елементи будови ока, вуха;
застосовує знання для:
- дотримання правил профілактики порушення зору, слуху та попередження захворювань органів зору й слуху;
висловлює судження:
- про значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму.
2
Зорова сенсорна система. Око.
3
Захист зору.
Лабораторні дослідження визначення  акомодації  ока; виявлення сліпої плями на сітківці ока;
4
Слухова сенсорна система. Вухо. Захист слуху.
Лабораторні дослідження: вимірювання порога слухової чутливості;
5
Сенсорні системи смаку, нюху,
6
Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю.
7
Дослідницький практикум Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри.
Демонстрування розбірних моделей ока, вуха.
Тема 9. Регуляція функцій організму (7 год.)
1
Гомеостаз і регуляція функцій організму.
Учень/учениця:
називає:
- види імунітету;
- органи, що беруть участь у забезпеченні імунітету;
- залози внутрішньої та змішаної секреції;
- місце розташування ендокринних залоз в організмі людини;
характеризує:
- нейрогуморальну регуляцію фізіологічних функцій організму;
- вплив гормонів на процеси обміну в організмі;
- імунні реакції організму;
пояснює:
- роль нервової системи в регуляції функцій ендокринних залоз;
- роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій;
- значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу і адаптації організму;
- роль саморегуляції у підтриманні гомеостазу;
порівнює:
- регуляторні системи організму;
застосовує знання для:
- профілактики йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням функцій ендокринних залоз;
робить висновок:
- про взаємодію регуляторних систем організму;
- нервово-гуморальна регуляція – основа цілісності організму.
2
Нервова регуляція. Гуморальна регуляція.
3
Гормони.
Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.
4
Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.
5
Профілактика захворювань ендокринної системи.
6
Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.
7
Алергія. СНІД.
Тема 10. Розмноження та розвиток людини (4 год.)
1
Будова та функції репродуктивної системи.
Учень/учениця:
називає:
- функції статевих залоз людини;
- первинні та вторинні статеві ознаки людини;
- періоди онтогенезу людини;
характеризує:
- будову статевих клітин;
- процес запліднення;
- розвиток зародка і плода;
- розвиток дитини після народження;
- функції плаценти;
- вплив нікотину, тютюнового диму, алкоголю на розвиток плода;
- статеве дозрівання;
- особливості підліткового віку;
пояснює:
- роль ендокринної системи в регуляції гаметогенезу, овуляції, вагітності, постембріонального розвитку людини;
- вплив факторів середовища та способу життя батьків на розвиток плода;
- необхідність збереження репродуктивного здоров’я; застосовує знання для:
- запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередженню ВІЛ- інфікування;
виявляє ставлення
- до здорового способу життя як необхідної умови збереження здоров’я та народження здорової дитини
2
Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл.
Вагітність. Плацента, її функції.
3
Ембріональний період розвитку людини.
Постембріональний розвиток людини.
4
Репродуктивне здоров’я.
Узагальнення (1 год.)
1
Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму.
Учень/учениця:
називає:
- функції, що підтримують цілісність організму;
- способи підтримання гомеостазу;
характеризує:
- інтегруючу функцію кровоносної, нервової та ендокринної систем;
пояснює:
- як забезпечується цілісність організму людини.

Немає коментарів:

Дописати коментар